Lịch sử deal

Lịch sử Deal cung cấp thông tin Deal một cách tổng hợp, đầy đủ và chính xác đối với các Deal được tạo trong quá khứ.

Bằng việc theo dõi lịch sử Deal, NĐT có thể quan sát, trích suất chi tiết các thông tin Deal trong quá khứ bao gồm mã, thời gian, vị thế, khối lượng, giá và lãi/lỗ của deal.

Last updated