Triển khai chiến thuật

Ở màn hình Triển Khai, nhà đầu tư có thể theo dõi chiến thuật đang được sử dụng cũng như hiệu quả của các chiến thuật đã từng được sử dụng.

Nhà đầu tư cũng có thể dừng chiến thuật đang được sử dụng bằng cách click vào nút Stop bên cạnh chiến thuật đang được sử dụng.

Thao tác triển khai chiến thuật:

Bước 2: NĐT chọn môi trường triển khai chiến thuật thật hoặc ảo (real/demo)

Bước 3: NĐT điền số tiền đầu tư cho bot (tiền đầu tư cho bot phải lớn hơn hoặc bằng số tiền tối thiểu để giao dịch 1 hợp đồng và nhỏ hơn số cọc còn lại của tài khoản)

Bước 4 (tuỳ chọn): NĐT điền số tiền dừng bot khi lỗ

Bước 5: Click nút Triển khai trên môi trường đã chọn

Lưu ý:

Khi một chiến thuật giao dịch tự động đang được sử dụng thì chiến thuật đó sẽ hiện ra trên màn hình Dashboard. Nhà đầu tư có thể tắt chức năng giao dịch tự động bằng cách click vào nút Stop tại tab Triển khai hoặc ngay tại màn hình Dashboard nếu đang theo dõi hoạt động bot nói chung.

  • Trường hợp Bot đang không có deal, Màn hình hiển thị hội thoại xác nhận yêu cầu tắt bot/ dừng chiến thuật

  • Trường hợp Bot đang có deal, Màn hình hiển thị hội thoại xác nhận yêu cầu tắt bot/ dừng chiến thuật kèm hội thoại xác nhận đóng hay giữ deal

Tại đây, NĐT có thể lựa chọn đóng hoặc giữ deal của mình.

NĐT click vào nút "đóng" để đóng deal, và sau đó click nút "Dừng chiến thuật" để dừng chiến thuật.

NĐT chọn giữ deal sẽ click trực tiếp vào nút "Dừng chiến thuật". Khi vẫn còn deal, chiến thuật vừa được dừng sẽ chuyển sang trạng thái Pending/Chờ với heartbeat màu xám trên màn hình

Last updated