Nộp tiền ký quỹ

(Nộp tiền cọc)

Khách hàng cần nộp tiền cọc theo tỉ lệ được quy định để thực hiện giao dịch phái sinh tại ENTRADE. Cụ thể là:

  • Tỷ lệ đặt cọc: là tổng của (i) Khoản tiền góp vốn của khách hàng có trong tài khoản hợp tác đầu tư và (ii) Tổng Lãi/Lỗ của giao dịch hợp tác đầu tư chứng khoán trừ cho bất kỳ các khoản phải thanh toán nào bao gồm Phí Giao dịch, Phí Quản lý Tài Khoản, Thuế Đầu tư vốn, Lợi nhuận hợp tác đầu tư của công ty và các chi phí khác (nếu có) và chia cho Số nhân hợp đồng và Giá chứng khoán cuối ngày.

  • Tỷ lệ đặt cọc ban đầu: là tỷ lệ đặt cọc mà khách hàng bắt buộc phải nộp đối với khối lượng hợp đồng chứng khoán phái sinh mà khách hàng dự kiến hợp tác đầu tư trước khi thực hiện giao dịch. Hiện tại, ENTRADE đang quy định tỷ lệ này là 5%.

Ví dụ với giá mở hợp đồng là 1414.20 thì số tiền cọc ban đầu được tính bằng 5% giá mở hợp đồng

= 5% x 1414.20 x 100,000 = 7,071,000 VND.

  • Tỷ lệ đặt cọc duy trì: là tỷ lệ đặt cọc tối thiểu mà khách hàng phải duy trì với ENTRADE để tiếp tục hợp tác đầu tư chứng khoán phái sinh theo tỷ lệ do ENTRADE quy định. Hiện tại, ENTRADE đang quy định tỷ lệ này là 3%.

  • Tỷ lệ cọc bán xử lý: là tỷ lệ đặt cọc ở mức báo động. Khi deal rơi xuống dưới mức này, hệ thống sẽ tự động xử lý deal. Để tránh trường hợp deal bị đóng không theo mong muốn, NĐT trong quá trình giao dịch có thể quan sát, theo dõi và thực hiện nộp thêm cọc, đóng một phần/tất cả deal tuỳ theo kế hoạch đầu tư của mình. Hiện tại, ENTRADE đang quy định tỷ lệ này là 2%.

Hiện nay, ENTRADE đang hợp tác với ngân hàng Sacombank để giúp quý khách hàng thuận lợi hơn trong việc thực hiện giao dịch tiền tại ENTRADE. Để nộp tiền, khách hàng vui lòng làm theo hướng dẫn tại đây.

Video hướng dẫn nộp rút tiền TẠI ĐÂY

Last updated