Truy cập chức năng Avatar

Nhà đầu tư truy cập vào màn hình Avatar theo Menu trên Header hoặc Menu xổ xuống ở phía bên trái màn hình.

Màn hình chức năng AVATAR có tổng 07 (bảy) tab với tính năng khác nhau:

  • Dashboard: Màn hình tổng hợp thông tin

  • Tạo chiến thuật: Màn hình tạo chiến thuật theo các chỉ báo

  • Quản lý chiến thuật: Màn hình tổng hợp thông tin hỗ trợ quản lý chiến thuật đã được tạo; đã hoặc đang được triển khai.

  • Backtest: Màn hình hiển thị hiệu quả chiến thuật được tạo với dữ liệu quá khứ.

  • Triển khai: Màn hình theo dõi trạng thái chiển thuật (Dừng/Đang được triển khai)

  • Bảng xếp hạng: Màn hình hiển thị các chiến thuật mẫu gợi ý sử dụng cho các NĐT và cho phép các NĐT sao lưu lại chiến thuật mẫu.

  • Chợ Bot: Chợ thông tin chiến thuật mẫu giúp các NĐT tham khảo.

Ở màn hình Dashboard, nhà đầu tư có thể theo dõi được các thông số hình thành trong quá trình giao dịch tự động bằng Bot Trading.

Ở mục "Chiến thuật đang chạy ", nhà đầu tư có thể theo dõi được thông tin các chiến thuật (các bot) đang chạy. Ảnh minh hoạ dưới đây mô phỏng tài khoản chưa có chiến thuật.

Biểu đồ chỉ số liên tục được cập nhật như ở trang Giao dịch, giúp các NĐT thuận tiện theo dõi biến động thị trường.

NĐT truy cập tab "Tạo chiến thuật" để tạo mới chiến thuật cá nhân, cài đặt các chỉ báo cho bot hoặc tham khảo chiến thuật mẫu trong mục "Chợ bot" và thực hiện sao lưu (copy) chạy thử.

Video hướng dẫn sử dụng tính năng Avatar TẠI ĐÂY

Last updated