Tạo chiến thuật

Để tạo chiến thuật, nhà đầu tư chọn các tiêu chí và tín hiệu kỹ thuật mà mình muốn sử dụng, trong đó:

  • Mã giao dịch: Mã hợp đồng mà nhà đầu tư muốn giao dịch.

  • Thời gian nến: Thời gian vẽ mỗi nến trên biểu đồ.

  • Vị thế giao dịch: Chiều Long hoặc Short của chiến thuật.

  • Khối lượng: Khối lượng cho mỗi lần giao dịch khi có tín hiệu.

  • Điều kiện mở vị thế: Tín hiệu kỹ thuật do nhà đầu tư tự xây dựng để làm điều kiện mở vị thế, nhà đầu tư có thể sử dụng nhiều hơn một tín hiệu (điều kiện "and/or) và khi chỉ khi tín thỏa mãn hết các điều kiện này thì vị thế mới được mở tự động.

  • Điều kiện đóng vị thế: Khi có vị thế mở, đây là các tín hiệu kỹ thuật để khi thỏa mãn đủ thì vị thế sẽ được đóng tự động.

  • Lựa chọn đặt lệnh đóng deal tại ngày đáo hạn: 03 lựa chọn đóng vị thế ngày đáo hạn như hình.

  • Tỷ lệ chốt lời/cắt lỗ: Tỷ lệ chốt lời, cắt lỗ tự động của chiến thuật được thiết lập để bot tự động đặt lệnh chốt lời, cắt lỗ.

  • Tên chiến thuật: Tên do nhà đầu tư đặt cho chiến thuật của mình.

  • Backtest: Sử dụng dữ liệu lịch sử để kiểm chứng hiệu quả của chiến thuật.

Sau khi xây dựng xong các bộ tín hiệu kỹ thuật cho chiến thuật của mình, nhà đầu tư click vào nút backtest để kiểm tra hiệu quả của chiến thuật bằng dữ liệu quá khứ.

Last updated