Giải thích các chức năng trên màn hình giao dịch

Từ ngày 20/04/2020, ENTRADE cải tiến ô đặt lệnh dạng mới, hỗ trợ các nhà đầu tư được thuận tiện hơn cho các nhà giao dịch

Nội dung hiển thị và chức năng Ô đặt lệnh:

Ô đặt lệnh mới bao gồm hiển thị các nội dung và chức năng như

 • Môi trường giao dịch (Real/Demo): Nhà đầu tư có thể dễ dàng dịch chuyển giữa 2 tài khoản nhờ nút switch Real/Demo trên màn hình

 • Tổng tài sản: Hiển thị tổng tài sản của Nhà Đầu Tư

 • Cọc còn lại: Hiển thị phần cọc còn lại (hay còn được gọi là số tiền mặt hiện có) có thể giao dịch tại thời điểm đó

 • Cọc đảm bảo: Số tiền cọc tạm giữ của Khách hàng trong trường hợp vị thế nắm giữ qua có tỷ lệ cọc dưới 5%.

 • Mã chứng khoán phái sinh giao dịch: NĐT có thể chọn loại mã giao dịch 1 tháng hoặc 2 tháng (Mã 2 tháng chỉ có trong 03 ngày trước ngày đáo hạn)

 • Gói vay khách hàng: Gói vay phái sinh NĐT được đăng ký khi bắt đầu giao dịch tại ENTRADE

 • Nút thực hiện lệnh Mua/Bán

 • Sức mua/bán: Giúp NĐT tính nhanh số lượng HĐ có thể giao dịch tại thời điểm

 • *Các loại lệnh đặt (LO, MTL, ATO, ATC): NĐT có thể chọn loại lệnh đặt trong 4 loại lệnh.

Tại đây, NĐT có thể thực hiện cài đặt để hệ thống ghi nhớ một số đặc điểm bao gồm:

  • Xác nhận lệnh: Lựa chọn hiển thị hoặc không hiển thị hội thoại xác nhận đặt lệnh mỗi khi thực hiện giao dịch.

   • ON: hiển thị

   • OFF: không hiển thị

Ví dụ dưới đây là hội thoại xác nhận đặt lệnh khi KH thực hiện thao tác đặt Mua 01 Mã Phái Sinh VN30F2005 tại giá 686.9.

  • Lưu khối lượng đặt: Cài đặt hệ thống lưu khối lượng đặt cho lần giao dịch liền trước giao dịch tại thời điểm đó.

   • ON: lưu khối lượng

   • OFF: không lưu khối lượng

*: Các nội dung và tính năng mới được cải tiến.

Last updated