Chợ Bot

Chợ Bot là nơi các NĐT có thể quan sát, tham khảo chiến thuật mẫu.

Hiện tại, chợ BOT đã cập nhật thêm danh sách chiến thuật mẫu mới để NĐT tham khảo

NĐT có thể xem thông tin bot dựa theo các chỉ số như tổng lãi lỗ và tỉ lệ lãi lỗ trên màn

NĐT có thể thực hiện sao lưu chiến thuật mẫu bằng cách click vào nút "COPY". Hệ thống sẽ tự động COPY các thông số kỹ thuật của chiến thuật vừa được chọn, quay về tab "Tạo Chiến Thuật" và điền sẵn các thông số của chiến thuật mẫu vào các trường thông tin.

Last updated