Chức năng Chốt lời tự động

Chốt lời tự động là gì?

Lệnh Chốt lời tự động là lệnh giới hạn LO với mức giá chốt lời mong muốn được NĐT cài đặt trước, áp dụng với vị thế đang mở. Lệnh Chốt lời đã cài đặt sẽ được tự động sinh ra khi tỉ lệ lãi của deal chạm mức mà nhà đầu tư đã cài đặt trước đó và theo kỳ vọng có hiệu lực trong phiên liên tục.

Lệnh chốt lời tự động được sử dụng để giúp NĐT thực hiện chốt lời nhanh theo mức lãi đã được kỳ vọng trước. Đồng thời, trong trường hợp thị trường biến động đảo chiều quá nhanh, sử dụng lệnh chốt lời tự động giúp NĐT bảo toàn phần lãi thực tế của NĐT trên vị thế và không bỏ lỡ cơ hội lãi của deal.

Xem video Giới thiệu tính năng Chốt lời tự động tại đây

Ví dụ Chốt lời tự động

Áp dụng công thức tính lãi/lỗ chưa chốt (chưa bao gồm phí/thuế):

Lãi/lỗ chưa chốt = (giá thị trường - giá vốn) * 100,000 * khối lượng mở

Ví dụ: NĐT mở 1 vị thế Bán, loại lệnh MTL, Giá khớp 1128.5 và hình thành deal.

Sau một số biến động thị trường, deal lãi 204,459 VNĐ và NĐT sử dụng tính năng cài đặt chốt lời tự động với mức giá chốt lời là 1121.9 tương đương mức lãi kỳ vọng đã được hệ thống tính toán = 602,736.

Sau khi cập nhật mức chốt lời tự động, chốt lời sẽ hiển thị trên dòng thông tin Deal.

Với thông tin chốt lời đã được cài đặt trên, Hệ thống ENTRADE sẽ tự động sinh lệnh chốt lời cho deal khi giá khớp trên thị trường chạm mức 1121.9 đã được NĐT cài đặt.

Vào thời điểm 11:10, giá khớp tại thị trường chạm mốc 1121.9, ENTRADE thực hiện lệnh chốt lời cho KH. Thông tin lệnh được hiển thị trong sổ lệnh với điều kiện lệnh được sinh là lệnh "Chốt lời" tại mức giá 1121.9.

Thông tin deal sau khi lệnh "Chốt lời" được khớp được cập nhật tại sổ deal với mức lãi chốt được là 601,459 VNĐ.

Last updated