Chức năng Trailing Stop Loss

(Lệnh dừng lỗ động)

Trailing Stop Loss là gì?

Khi sử dụng Trailing Stop Loss (TSL), đối với vị thế Mua, giá stop sẽ di chuyển lên cao dần đối với lệnh có lời. Đối với vị thế Bán, giá stop sẽ di chuyển xuống thấp dần với lệnh có lời. Tuy nhiên, khi các lệnh có lời này bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại, lệnh Trailing Stop Loss sẽ không di chuyển theo. Trailing Stop Loss di chuyển mức cắt lỗ theo một khoảng cách cố định so với mức giá hiện tại khi giá đi theo hướng có lời nhưng sẽ giữ nguyên vị trí cắt lỗ nếu giá đảo chiều và đi theo hướng gây lỗ.

Mục đích chính của Trailing Stop Loss không phải chỉ để cắt lỗ như lệnh Cắt lỗ tự động, mà là mở vị thế mới hoặc chốt lời với giá LONG thấp nhất có thể mua hoặc giá SHORT cao nhất có thể bán.

Xem video Giới thiệu Trailing Stop Loss tại đây

Để NĐT có thể theo dõi và quản lý giá Trailing Stop Loss một cách rõ ràng và hiệu quả, ENTRADE cung cấp đường giá Trailing Stop Loss “Giá Stop” trên biểu đồ kỹ thuật.

Lưu ý:

  • NĐT để cài đặt thay đổi “Giá Stop” thì không thể điều chỉnh trên biểu đồ, NĐT cần thực hiện thay đổi tỷ lệ cắt lỗ tự động.

  • Khi dùng chức năng Trailing Stop Loss, NĐT có thể bật/tắt khi sử dụng/không sử dụng, phụ thuộc vào phương án đầu tư của mình.

Ví dụ Trailing Stop Loss

Áp dụng công thức tính lãi/lỗ chưa chốt (chưa bao gồm phí/thuế):

Lãi/lỗ chưa chốt = | Giá thị trường - Giá tốt nhất | * 100,000 * Khối lượng mở

Khi NĐT cài đặt mức Cắt lỗ tự động bằng 10%, với giá LONG cho 1 hợp đồng là 900, tương ứng với mức ký quỹ bằng 2,700,000. Với tỉ lệ cắt lỗ là 10%, khi số tiền lỗ chạm tới 270,000 (tương đương với giá thị trường là 897.3 chưa bao gồm phí/thuế), hệ thống sẽ thực hiện lệnh cắt lỗ tự động bằng cách mở lệnh MTL ngược chiều đối với deal đang mở của NĐT.

Khi NĐT bật chức năng Trailing Stop Loss, nếu giá thị trường giảm xuống dưới 900, hệ thống vẫn thực hiện cắt lỗ khi khoản lỗ chạm mức 270,000. Tuy nhiên, nếu giá thị trường tăng, ví dụ tăng lên 910, khi đó ta sẽ không tính lãi/lỗ theo giá vốn 900 mà thay giá vốn bằng giá 910 để tính. Tức là lúc này, mức ký quỹ của khách hàng sẽ là 2,730,000. Hệ thống sẽ cắt lỗ khi khoản lỗ chạm mức 273,000 (tương ứng với giá thị trường giảm từ 910 xuống còn 907.3). Tức là với giá vốn 900, tỷ lệ lãi của NĐT là 27% khi lệnh TSL thực hiện cắt lỗ tại giá 907.3

Như vậy, có thể thấy cùng một mức cắt lỗ 10%, nhưng ưu điểm của TSL là không cố định khoản cắt lỗ tại một giá trị duy nhất so với giá vốn như Cắt lỗ tự động và có thể giúp NĐT chốt lời.

Last updated