Sức mua/sức bán

Sức mua/sức bán hiển thị tại nút MUA/BÁN cho biết khối lượng tối đa NĐT có thể đặt mua và đặt bán.

Last updated