Tài sản

Trang Tài sản bao gồm thống kê tổng tài sản của nhà đầu tư, gồm 2 phần: tổng tài sản & biểu đồ tài sản

1. Tổng tài sản

Mục Tổng tài sản biểu thị tổng lượng tài sảntỉ lệ tài sản Nhà đầu tư theo dạng biểu đồ tròn.

Biểu đồ thể hiện tài sản và tỉ lệ giao dịch theo 02 dạng thức:

  • Tài sản Tự giao dịch

  • Tài sản giao dịch bởi Avatar

2. Biểu đồ tổng tài sản

Biểu đồ tổng tài sản thể hiện biến động tài sản của NĐT theo thời gian. NĐT có thể lựa chọn các khung thời gian từ 1 tháng đến 1 năm để theo dõi biến động tài sản của tài khoản trên một khoảng thời gian nhất định và có phân tích phù hợp về hiệu suất đầu tư.

3. Tổng quan

Mục tổng quan trên đầu trang cung cấp thông tin về:

  • Tiền mặt hiện có của NĐT trong tài khoản

  • Tax Credit: Giao dịch thuế giữa ENTRADE và NĐT

    *Từ phương diện NĐT, khi giao dịch phát sinh lãi, NĐT có trách nhiệm đóng 5% thuế trên giá trị giao dịch lãi. Nếu NĐT chịu lỗ, sẽ không phải trả thuế cho các giao dịch. Khi Tax Credit > 0, ENTRADE sẽ chuyển lại số thuế đã từng thu của KH vì trên thực tế, các giao dịch của NĐT chịu lỗ và không phải chịu thuế Khi Tax Credit < 0, ENTRADE đã thực thu số thuế này tại thời điểm sau khi tất toán deal, số tiền thực thu = số hiển thị Tax Credit

  • Số lượng Deal giao dịch

  • Tổng số cọc cho deal tại ENTRADE (nếu có deal đang mở)

Last updated