Quy tắc hoạt động của Bot

Một số quy tắc hoạt động Bot Nhà Đầu Tư cần lưu ý:

  • Mỗi Bot chỉ hoạt động theo một chiều Long hoặc Short.

  • Nhà Đầu Tư có thể thực hiện triển khai nhiều bot tại cả hai môi trường thật (real) và ảo (demo) trong cùng một thời điểm.

  • Bot sử dụng lệnh MTL để đặt lệnh. Do đó giá mở trạng thái có thể sẽ bất lợi hơn so với giá của tín hiệu.

  • Khi có deal đang mở, Bot sẽ không mở thêm deal mới cho đến khi deal đó được đóng.

  • Bot chỉ hoạt động trong phiên liên tục, không hoạt động trong phiên ATO và ATC. Bot không lưu tín hiệu nhận được sau kết thúc phiên ATC dù thị trường có tín hiệu mở trạng thái và tín hiệu này duy trì qua phiên ATO của phiên sau nữa.

  • Nếu sức mua của tài khoản nhỏ hơn khối lượng của chiến thuật được tạo, Bot sẽ đặt lệnh với sức mua tối đa.

Last updated