Thông báo cọc qua đêm

Hệ thống ENTRADE sẽ tiến hành thông báo đến tài khoản của Nhà Đầu Tư thông tin về tỷ lệ cọc của các deal mở vào lần lượt hai thời điểm 14h05 và 14h20, tương ứng 20' và 5' trước thời điểm 14h25' - giờ hệ thống xử lý các deal không đủ điều kiện được giữ qua đêm (các deal có cọc < 5% giá trị thực của deal).

Thông báo này cung cấp cho khách hàng thông tin số tiền cần bổ sung cho deal hiện tại đang mở của KH nếu tỷ lệ cọc ở cho deal vào thời điểm đó ở dưới mức 5% (mức hỗ trợ margin của ENTRADE) và số tiền mặt hiện có.

  • Trường hợp 1: Nếu số tiền bổ sung dự tính lớn hơn số tiền mặt hiện có Khi đó, tiền mặt trong tài khoản không đủ để bổ sung cọc, bạn sẽ cần thực hiện ngay một trong số thao tác sau để nâng tỉ lệ cọc lên 5%:

- Hủy lệnh chờ (nếu có)

- Nộp thêm tiền vào tài khoản, hoặc

- Đóng bớt hợp đồng

Bạn cũng có thể chọn đóng hẳn vị thế để không còn deal mở qua đêm.

  • Trường hợp 2: Nếu số tiền cần bổ sung nhỏ hơn số tiền mặt hiện có Khi đó, bạn không cần bổ sung cọc ngay. Tuy nhiên, nếu chênh lệch giữa số tiền mặt hiện có và số tiền bổ sung quá ít, bạn nên nộp thêm tiền vào tài khoản để tránh thị trường biến động lớn dẫn tới không đủ cọc tại thời điểm 14h25.

  • Trường hợp 3: Nếu bạn không có deal mở thì bạn có thể yên tâm bỏ qua thông báo này

*Nhà đầu tư nên chú ý thông báo này để có thời gian cân nhắc và đưa ra quyết định nộp thêm tiền, đóng bớt hoặc đóng đối với deal đang mở tại thời điểm đó.

Thời gian hệ thống xử lý các deal không đủ điều kiện là 14h25', tương đương 5' trước khi phiên giao dịch liên tục buổi chiều đóng cửa.

Vào thời điểm 14h25', đối với các deal không đủ tỷ lệ cọc 5%, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh ngược chiều và đóng deal với điều kiện lệnh được thông báo trong sổ lệnh là "Cọc qua đêm".

Last updated