Nộp tiền vào Deal

(Hiện tại, Entrade đang áp dụng mức 5% cho tỷ lệ an toàn; 3% cho tỷ lệ cảnh báo và 2% cho tỷ lệ xử lý)

Để thực hiện thao tác nộp thêm cọc vào Deal, NĐT thực hiện các bước sau:

Bước 2: Lựa chọn tỉ lệ cọc dự tính (3% hoặc 5%) hoặc nhập số tiền muốn nộp trong màn "Nộp tiền vào Deal VN30FXXXX"

NĐT có thể lựa chọn nộp cọc nhanh để đẩy cọc lên mức 3% hoặc 5%. Số tiền tương ứng cần nộp thêm sẽ được hiện trên màn hình nếu tỉ lệ cọc hiện tại của NĐT ở dưới mức 3% hoặc 5%.

Ví dụ: Tỉ lệ cọc hiện tại của Deal trên là 2.4%. Cọc còn lại (tương đương với số tiền mặt hiện có trong tài khoản là 143,127,624 VND). Khi chọn nút nộp nhanh 3%, số tiền cần nộp thêm để đạt mức tỉ lệ cọc được tính toán là 1,655,300 VND/143,127,624 VND.

Tương tự, nếu NĐT có nhu cầu đẩy tỉ lệ cọc lên mức 5% và chọn nút nộp nhanh 5%, số tiền cần nộp thêm tương ứng 7,605,300 VND/143,127,624

Trong trường hợp NĐT nhập tay số tiền muốn nộp, tỷ lệ cọc dự tính sẽ được tính toán theo mức đang được điền trên màn hình nộp tiền.

Ví dụ, khi NĐT muốn nộp thêm 10,000,000 VND vào cọc, tỷ lệ cọc dự tính sau nộp tương ứng 5.7%.

Lưu ý:

  • Số tiền nộp cần nhỏ hơn số tiền trong Cọc còn lại của NĐT. Trong trường hợp cọc còn lại không đủ tiền, NĐT cần nộp thêm tiền vào tài khoản để thực hiện thao tác Nộp Cọc Vào Deal.

  • Thông số tỷ lệ cọc hiện tại được cập nhật liên tục theo thông tin trong phiên giao dịch.

Bước 3: Hoàn thiện việc nộp cọc

NĐT click nút "Nộp tiền" trên dialog và kiểm tra hiển thị tỷ lệ cọc mới sau nộp tiền

Kiểm tra hiển thị tỷ lệ cọc mới sau nộp tiền

Sau khi hoàn thành việc nộp tiền, giá cắt lỗ sẽ thay đổi tương ứng theo số cọc sau khi nộp.

Giá cắt lỗ ban đầu của Deal là 582.30 (thông tin tại Ảnh 2)

Sau khi thực hiện thao tác nộp 7,605,300 VND vào deal, nâng tỷ lệ cọc lên 5%, giá cắt lỗ mới của Deal được tính toán lại là 572.80.

Nhà Đầu Tư nên tắt Trailing trước khi nộp cọc. Việc nộp thêm cọc vào Deal chỉ ảnh hưởng đến giá cắt lỗ khi KHÔNG bật Trailing.

Last updated