Hướng dẫn ký hợp đồng

Để hoàn thiện hợp đồng hợp tác đầu tư giữa EnCapital và khách hàng, từ ngày 18/10, công ty yêu cầu quý khách hàng bổ sung thông tin cá nhân và tiến hành ký kết hợp đồng điện tử theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản ENTRADE

Sau khi đăng nhập, khách hàng vui lòng bổ sung một số thông tin cá nhân bao gồm Số CMND hoặc Căn cước Công dân, Ngày cấp, Nơi cấp, Ảnh chụp 2 mặt CMND/CCCD theo thông báo hiển thị trên màn hình sau:

Bước 2: Ký kết Hợp đồng Hợp tác đầu tư với EnCapital

  • Sau cập nhật thông tin cá nhân, khách hàng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản giữa hai bên.

  • Sau khi đọc, khách hàng đồng ý với các điều kiện và điều khoản của hợp đồng vui lòng kéo xuống và click vào ô “Ký tên” để ký trực tiếp hoặc upload ảnh chữ ký. Lưu ý, ảnh chữ ký cần được ký rõ ràng trên nền trắng.

  • Sau khi ký tên, khách hàng click chọn “ĐỒNG Ý” và nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại đã đăng ký.

Bước 3: EnCapital tiến hành duyệt CMND/CCCD và hợp đồng

  • Trường hợp thông tin/chữ ký khách hàng đưa ra sai, thiếu hoặc không hợp lệ, thông báo yêu cầu chỉnh sửa thông tin sẽ tự động hiển thị trên màn hình của khách hàng trong lần đăng nhập tiếp theo.

  • Sau khi khách hàng hoàn thành việc bổ sung thông tin và ký hợp đồng, công ty sẽ tiến hành duyệt hợp đồng và thông báo hợp đồng thành công hoặc hợp đồng chưa hoàn thiện qua email đăng ký của khách hàng.

Bước 4: Xem lại hợp đồng đã hoàn thiện

Khách hàng có thể xem lại trạng thái duyệt/chờ duyệt và in hợp đồng đã được ký kết thành công tại mục “Hợp đồng” tại menu của ENTRADE.

(*) Lưu ý: Đối với khách hàng đã mở tài khoản ENTRADE trước ngày 18/10/2019, thời hạn để khách hàng bổ sung thông tin và ký hợp đồng là trước ngày 31/10/2019. Kể từ ngày 18/10/2019, khách hàng đăng ký tài khoản ENTRADE sẽ có thời hạn ký hợp đồng là 15 ngày kể từ ngày đăng ký.

Last updated