Quản lý chiến thuật

Trang Quản lý chiến thuật tổng hợp và lưu lại thông tin các chiến thuật NĐT đã từng tạo và chạy trong quá khứ.

Thông tin backtest và triển khai chiến thuật đều được hiển thị chi tiết giúp NĐT theo dõi được hiệu quả chiến .

Lưu ý: Trang sẽ không hiển thị dữ liệu trong trường hợp tài khoản chưa triển khai chiến thuật

Last updated