Backtest

Backtest là phương pháp sử dụng dữ liệu quá khứ để kiểm chứng hiệu quả của một chiến lược giao dịch.

Ở màn hình backtest, nhà đầu tư có thể nhìn thấy các chiến lược mình đã tạo và hiệu quả của chiến lược đó nếu được sử dụng trong một tháng gần nhất.

Sau khi tạo được chiến lược ưng ý, nhà đầu tư có thể bắt đầu sử dụng bằng cách click vào nút phía bên phải phần lãi/lỗ của chiến lược đó và chọn Triển Khai.

NĐT có thể quan sát thông tin backtest chi tiết của 1 chiến thuật bằng cách click đúp chuột vào dòng hiển thị tên chiến thuật. Hệ thống lưu lại thông tin phân tích chi tiết hiệu quả và hiệu suất của chiến thuật. NĐT click "Xem chi tiết" để truy lại lượt danh sách các lệnh bot đã đặt.

Chú thích tín hiệu điều kiện của bot:

EN (Entry): Bot mở vị thế theo tín hiệu điều kiện cài đặt.

EX (Exit): Bot đóng vị thế theo tín hiệu điều kiện cài .

TP (Take Profit): Bot đóng vị thế khi deal đạt tỉ lệ chốt lời cài đặt.

SL (Stop Loss): Bot đóng vị thế khi deal chạm ngưỡng cắt lỗ cài đặt.

SB (Stop Bot): Hệ thống cho dừng bot khi deal chạm ngưỡng lỗ theo tín hiệu cài đặt bởi khách hàng.

XP_NORMAL (Expire Normal): Bot đóng vị thế vào cuối ngày đáo hạn theo lựa chọn cài đặt.

TS (Trailing Stop): Bot đóng vị thế khi deal chạm ngưỡng cắt lỗ, có bật trailing.

Last updated