Phân tích kỹ thuật

(Trung bình động)

Trung bình động là tính năng thống kê xu hướng mua/bán trung bình trên thị trường phái sinh và được cập nhật theo các khoảng thời gian: 1 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, hằng giờ, hằng ngày như một công cụ để hỗ trợ khách hàng trong việc phân tích xu hướng thị trường và đưa ra quyết định đúng đắn.

Last updated