Theo dõi lãi/lỗ

NĐT có thể theo dõi lãi/lỗ trong ngày của cả tài khoản và theo từng deal cũng như trạng thái đóng/mở của từng deal (đã bao gồm phí và thuế):

  • Tổng lãi: cập nhật lãi/lỗ real time của các deal trong ngày

  • Giá hòa vốn: là giá thị trường mà tại đó lãi/lỗ bằng 0% tiền cọc của deal

  • Khối lượng mở: khối lượng hợp đồng đang mở ở từng deal

  • Tỷ lệ cọc: tỷ lệ cọc còn lại tính trên giá trị của hợp đồng đang mở

  • Lãi/lỗ đã chốt: lãi/lỗ của deal đã đóng

  • Lãi/lỗ chưa chốt: lãi/lỗ của deal đang mở cập nhật theo giá thị trường

Last updated